Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Bramie Grodzkiej

"XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich to wydarzenie naukowo-kulturalne, które odbyło się 18–20 września 2019 r. w Lublinie. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Archiwum Państwowe w Lublinie. Zjazd obył się pod hasłem: "Wielka Zmiana. Historia wobec wyzwań…".

Jubileuszowe spotkanie historyków odbyło się w 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, 150. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety (na części terytorium Stanów Zjednoczonych), 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów, ale także w 50. rocznicę X Zjazdu, który również miał miejsce w Lublinie."

Mariusz Mazur

W Zjeździe wziął udział również Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Ośrodek KARTA.

Oto co przygotowaliśmy:

Prezentacje Ośrodka KARTAData: 19 września 2019
Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
w godzinach 16.00–20.00:

– kiermasz publikacji KARTY w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, w tym lubelska premiera jubileuszowej „Karty” nr 100;

– 16.00 – prezentacja Archiwistyki Społecznej – rozwijającej się dziedziny życia publicznego w Polsce, jako oddolnego ruchu chronienia pamięci historycznej, koordynowanego przez KARTĘ; zapowiedź III Kongresu Archiwów Społecznych w październiku 2019. Prowadzi Magdalena Kornacka-Jaskulska;

– 17.00 – prezentacja projektu Domu Wschodniego, w tym powrotu do systemowego dialogu historycznego Polska–Ukraina; podczas spotkania złożona zostanie propozycja powołania lubelskiej części ogólnopolskiego Zespołu Wschodniego. Prowadzą Michał Przewłocki i Leszek Włochyński;

– 18.00 – debata „Placówki społeczeństwa obywatelskiego a świadomość historyczna” z udziałem Zbigniewa Gluzy (założyciela KARTY), Tomasza Pietrasiewicza (założyciela Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”) i Roberta Traby (założyciela Wspólnoty Kulturowej „Borussia”). Prowadzi Aleksandra Zińczuk.


Prezentacje Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”


Data: 18, 19, 20 września 2019 roku
Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
Wystawa stała „Pamięć Miejsca” (bezpłatne zwiedzanie z przewodnikami dla uczestników Zjazdu – max. liczba osób 30)
Godziny: 11:00, 12:30, 14:00 (zwiedzanie trwa około 1,5 godziny)

Miejsce: Dom Słów – Izba Drukarstwa, ul. Królewska 17/Żmigród 1, 20-110 Lublin
Wystawa stała (bezpłatne zwiedzanie z przewodnikami dla uczestników Zjazdu – max. liczba osób 30)
Godziny: 12:00, 14:00 (zwiedzanie trwa około 1,5 godziny)

 

Z okazji XX Powszechnego Zjadu Historyków Polskich Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" przygotował okolicznościowy numer czasopisma "PA.RA" oraz współpracował przy przygotowaniu trzech numerów "Gazety Zjadowej".

 Program XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich: http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich (18-20.09.)