Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

XVIII Ogólnopolskie Forum Tras Podziemnych

Forum Tras Podziemnych jest cyklicznym spotkaniem podmiotów prowadzących różne obiekty podziemne w całej Polsce. Służy rozwijaniu wzajemnych kontaktów i wymianie doświadczeń pomiędzy nimi. Jest organizowane od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski. 

Co roku uczestników forum gości inny ośrodek, będący członkiem tej organizacji. Gospodarzem tegorocznego XVIII Forum Tras Podziemnych, które odbędzie się w Lublinie, w dniach 8-10 marca b.r. będzie Lubelska Trasa Podziemna. Oprócz tematyki związanej z podziemiami, mamy nadzieję pokazać gościom najbardziej atrakcyjne miejsca w naszym mieście i zachęcić ich do ponownych odwiedzin. Nasi goście m.in. zobaczą nie tylko trasę i Piwnice pod Fortuną, lecz także podziemia browaru „Perła”, zapoznają się także z działaniami Ośrodka „Brama Grodzka- Teatru NN”

 

PORTALE O WYDARZENIU:

netTG.pl

Kategorie

Słowa kluczowe