Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

X Festiwal Miasto Poezji [Poezja miasta]

W dniach 31.05-02.06 odbyła się 10. edycja Festiwalu "Miasto Poezji"!

Strona festiwalu: www.miastopoezji.pl

 

„Poezja Miasta” to hasło i kierunek działań tegorocznej, 10. edycji Festiwalu „Miasto Poezji” w Lublinie. Przez te 10 lat festiwal, dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i tradycji stał się przestrzenią do rozmów o poezji, spotkań z poetami, a także do prowadzenia różnorodnych działań społeczno­-artystycznych popularyzujących poezję.

Przy okazji 10. edycji chcemy powrócić do początków festiwalu i skupić się na tym, że - jak mawiał prof. Władysław Panas - „Lublin jest Księgą”. Nie mogliśmy postąpić inaczej! Jubileusz “Miasta Poezji” zbiega się przecież z Wielkim Jubileuszem 700-lecia Miasta Lublina.

Profesor Paweł Próchniak tak definiuje hasło tegorocznej edycji:

„Co miasta zawdzięczają poezji i co poezja zawdzięcza miastom? (...) Czy Lublin jest miastem poezji? Czy miasto może stać się miejscem poezji, miejscem metafory? A jeśli tak, to czy można zamieszkać w metaforze? Można. Można i trzeba. Bo tylko wtedy nasze życie tu i teraz zyskuje oddech – otwiera się na to, co było przed nami, i na to, co dopiero zmierza w naszą stronę z przyszłości”.

Agorą „Miasta Poezji” jest Brama Grodzka. To tu bije serce „Miasta Poezji”. To tu, w Sali Czarnej, spotykamy się z poetami. W trakcie 10 edycji festiwalu odwiedzili nas m. in.: Wojciech Bonowicz, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Mariusz Grzebalski, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu, wielu innych.

Wśród gości obecnej edycji festiwalu znajdą się między innymi: Ryszard Krynicki, Jacek Podsiadło, Joanna Mueller-Liczner, Marcin Sendecki, Agnieszka Wolny-Hamkało, Konrad Góra, Waldemar Michalski, Andrzej Titkow, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Joanna Żabnicka, Janusz Drzewucki, Karol Maliszewski i wiele poetek i poetów tu niewymienionych.

Miejscami spotkań i działań poetyckich na czas festiwalu od lat stają się uniwersytety, biblioteki, domy kultury, jak też ulice, place, przystanki autobusowe, domy opieki społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie, wnętrza trolejbusów. Istotnymi przestrzeniami festiwalu są Dom Słów i Żmigród. To tam odbywają się spotkania z młodym pokoleniem poetów, tam też swoje miejsce ma „Małe Miasto Poezji”.

Szczególnie ważne są dla nas „Mieszkania Poezji”, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc współtwórcami i animatorami „Miasta Poezji” są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wyda­rzenia inspirowane poezją.

Co roku wydajemy kolejne tomy poetyckie w dwóch seriach: “Poeci Lublina” to wybór współczesnych poetów naszego miasta. „Biblioteka Zapomnianych Poetów” przywraca pamięć o tych, których wiersze niesłusznie zniknęły z literackiego krwiobiegu.
Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz, a siedmiokrotnie przyznana nagroda „Miasta Poezji” nazwana została „Kamień” – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Tradycją Festiwalu stało się tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy. Po każdym festiwalu pozostaje mural z wierszem - jasny ślad poezji na tkance miasta.

Festiwal zamyka slam – szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. Tę więź poezji i miasta od 10 lat tworzy „Miasto Poezji

Organizatorzy:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
www.teatrnn.pl

Dom Słów
ul. Królewska 17/ Żmigród 1
www.domslow.teatrnn.pl