Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawy dokumentalne „Lublin w fotografii do 1939 roku” i „Portret Miejsca”

Wystawa "Wielka Ksiega Miasta. Lublin w Fotografii do 1939 roku"

W 1998 i 1999 roku powstały w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN", w ramach programu „Wielka Księga Miasta”, dwie duże wystawy dokumentalne - „Lublin w fotografii do 1939 roku” i „Portret Miejsca”, dotyczące miasta z okresu sprzed 1939 roku. Na tych wystawach tworzących swoisty Teatr Pamięci, pokazane zostały unikatowe fotografie, plany i dokumenty związane z dwukulturową, polsko-żydowską historią Lublina. W oparciu o te wystawy została stworzona stała ekspozycja, będąca jednocześnie aranżacją wnętrza Bramy Grodzkiej. Jej ważnym elementem jest makieta dawnego Lubelskiego Zespołu Staromiejskiego, obejmująca nieistniejącą dzielnicę żydowską. Makieta unaocznia skalę zniszczenia dokonanego w Lublinie w czasie II wojny światowej.