Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Zygmunta Baumana "Życie w kontekstach"

Od 17 marca do 12 kwietnia 2010 roku w Galerii NN miała miejsce wystawa fotografii Zygmunta Baumana "Życie w kontekstach".

Na wystawie zaprezentowano fotografie czarno-białe powstałe w latach 70. XX wieku.


Sam autor o swoich fascynacjach fotografią pisał:
 
"Pociągała mnie w fotografice (...) magia ciemni. Odkryłem tam względność obrazu, względność przedstawienia, względność interpretacji - uzyskując z tego samego negatywu kilka całkowicie odmiennych wizji, o innym temacie, o innej "wbudowanej" wykładni - a różnica wspierała się tylko na wykadrowaniu, na ruchu ręki między soczewką powiększalnika a papierem fotograficznym, na kompozycji i stopniu stężenia odczynników".


Z. Bauman, R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, "Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami"Tak pisał o fotografiach Zygmunta Baumana kurator wystawy, Tomasz Chmielik: