Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Wolsa - Alfreda Otto Wolfganga Schultze

W dniu 1 lutego 1996 roku w Galerii Teatru NN miało miejsce otwarcie wystawy fotografii Wolsa - Alfreda Otto Wolfganga Schultze.


Wols (1913 - 1951)
Właśc. Alfred Otto Wolfgang Schultze - fotografik, malarz, ilustrator książkowy, muzyk oraz poeta i aforysta niemiecki. Jego twórczość kształtowała się pod wpływem ekspresjonizmu i surrealizmu, ale jego indywidualny, oryginalny styl ujawnił się po 1946 roku w kompozycjach całkowicie abstrakcyjnych, które stawiają go w rzędzie najwybitniejszych europejskich prekursorów sztuki informel. Niemal wszystkie jego prace fotograficzne pochodzą z lat trzydziestych i są niedatowane.