Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Wielkie drobiazgi" Macieja Sowy-Perczyńskiego 

W dniu 12 stycznia 1996 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Macieja Sowy-Perczyńskiego "Wielkie drobiazgi".


Eksponowane fotogramy odgrywają najzwyczajniejszą rolę w świecie. Zdjęcia dobrane w pary i planowo rozmieszczone w treść, dają maksimum kontekstowego znaczenia.

Aranżowany ukłąd kompozycyjny jest logiczny i prosty. Układ ten jako narzędzie treści stanowi konstrukcję kadru i wygodną czytelność obrazu. Zamierzona rzeczywistość obrazu fotograficznego jest intelektualnym aktem bytu pomiędzy tym co istnieje, a tym czego nie ma. Całe przestawienie odbyła się na zasadzie konfrontacji myśli, spojrzeń, czy skojarzeń. Martwa natura jest jedynym śladem konceptu duchowegoktóry wypływa i ubiera od środka obraz.
                                                                                              Maciej Sowa-Perczyński
 


Maciej Sowa-Perczyński

Fotograf. Student Ludowego Konserwatorium w Ostravie na Wydziale Fotografii Artystycznej.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe