Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Wielka Księga Miasta. Lublin w Fotografii do 1939 roku"

Wystawa "Wielka Ksiega Miasta. Lublin w Fotografii do 1939 roku" została otwarta w 1997 roku.


W roku 1997 powstał w ramach programu „Wielka Księga Miasta” pomysł na zorganizowanie w siedzibie Ośrodka wystawy starych fotografii pokazujących przedwojenny Lublin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwróciliśmy się z apelem do mieszkańców Lublina o udostępnienie nam swoich fotografii. Dzięki temu ale również dzięki poszukiwaniom w archiwach i bibliotekach zgromadziliśmy kilkaset przedwojennych fotografii.

Zdecydowaliśmy, że wystawa, na której będą pokazane te fotografie, będzie miała charakter scenografii teatralnej. W ten sposób w maju 1998 roku doszło do otwarcia wystawy „Lublin w fotografii do 1939 r.”

 

Pomysłodawca: Tomasz Pietrasiewicz.

Realizacja plastyczna: Monika Krzyżanowska, Katarzyna Pol, Agnieszka Rogala.

 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe