Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Tydzień polski w Münster" Marcina Kowalika

W dniu 14 lutego 1996 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Marcina Kowalika "Tydzień polski w Münster".
Wystawa młodziutkiego fotografa - ucznia trzeciej klasy II LO w Lublinie, członka Klubu Fotograficznego LX, który zaprezentował zdjęcia ze swojej wizyty w Münster - mieście partnerskim Lublina. Wizyta ta miała miejsce w pierwszej połowie lipca 1995 roku, podczas tygodnia polskiego.
Latem 1995 roku lubelska Fundacja "Nowy Staw" odwiedziła to miasto. Reportaż z owej wizyty odkrywa mniej znane części miasta, mało charakterystyczne widoki, no i oczywiście pokazuje ludzi. Pozwala to na zagłębienie się w charakter tego kulturalnego wydarzenia w Münster, ale także w specyfikę samego miasta.

                                                                                                        Joanna Kowalik