Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Tadeusza Rolke "To nie wszystko"

W dniu 21 maja 2010 roku w Galerii NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Tadeusza Rolke "To nie wszystko".
Po otwarciu wystawy w Sali Czarnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" miało miejsce spotkanie autorskie z artystą.

Tak o wystawie pisał Marek Grygiel:

Wystawa składa się z kilku wyodrębnionych części: pierwsza to powroty do czasów dawnych i dawniejszych, często fotografie uliczne – bo co jak nie ulica dostarcza prawdziwego autentyzmu. Jest tu również grupa zdjęć, które Tadeusz Rolke wykonał przed laty (bez mała 40!) w Paryżu. Nasuwają się tu oczywiste skojarzenia z twórczością takich klasyków jak Doisneau, Izis, Boubat, Ronis chociaż mało prawdopodobne by Tadeusz Rolke wzorował się bezpośrednio na pracach tych mistrzów. Udało mu się jednak odnaleźć podobną atmosferę. Być może to urok samego miasta i nieco melancholijna atmosfera tych zdjęć pozwalają lokować je wśród klasyki tego gatunku.
 
W latach 70. powstały zdjęcia związane z życiem artystycznym Niemiec, portrety takich wybitnych twórców jak Vostell czy Beuys,
Okres „niemiecki” w twórczości Tadeusza Rolke zaowocował wieloma jeszcze zdjęciami, które być może czekają jeszcze na osobną prezentację, bo wystawa „To nie wszystko” - jak to już zostało powiedziane na wstępie – jest tylko wyborem wielu wątków z jego bogatej twórczości.

Intencją autora i organizatorów tej wystawy jest pokazanie kilkudziesięciu zdjęć, których skromny wybór pozwoli oglądającym odczuć podziw i nieustanne zaciekawienie autora wszelkimi przejawami życia utrwalanego na gorąco, prawdziwie, niekiedy z pewnym dystansem oraz poczuciem osobliwego poetyckiego humoru.

Fotografia jak mało która dziedzina pozwala spojrzeć za siebie, ale i otwiera możliwości zobaczenia tego, czego się w danym momencie nie widzi.
Pozwala dostrzegać to co niekiedy jest niewidzialne. Ta sztuka udaje się niektórym fotografom. Tadeuszowi Rolke na pewno.

                          Marek Grygiel, fragment tekstu wprowadzającego do wystawy


Tadeusz Rolke
(ur. w 1929 roku w Warszawie) - jeden z najwybitniejszych polskich fotografów. Studiował historię sztuki w KUL. Zajmuje się przede wszystkim fotografią reportażową (pracował m.in. dla magazynów "Świat", "Polska", "Przekrój"). W latach 70. wyemigrował do Niemiec (pracował m.in. dla magazynów "Stern", "Die Zeit"). Po powrocie do Polski w latach 80., był autorem wielu wystaw fotograficznych. Odznaczony złotym medalem Gloria Artis.