Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Stowarzyszenia Artystycznego „Szlach” ze Lwowa

14 listopada 1991 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” otwarto wystawę prac czterech grafików związanych z grupą „Szlach” ze Lwowa.

 

Wystawa rozpoczęła trzydniowy cykl „Spotkań” zmierzających do przełamywania niechęci między Polakami, Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami i Żydami poprzez prezentację dzieł artystów różnych narodowości.

Na wystawie pokazano prace Andrija Humeniuka, Petro Humeniuka, Wołodymyra Kaufmana, Jurija Kocha.

Stowarzyszenie Artystyczne „Szlach” powstało we Lwowie w 1988 roku, skupia około dwudziestu grafików, rzeźbiarzy i kolekcjonerów sztuki. „Szlach” współpracuje z Lwowskim Teatrem Młodzieżowym.

Na zakończenie wernisażu odbyła się prezentacja spektaklu Teatru NN Ziemskie pokarmy.

 

Zapis wernisażu na tasmie VHS Sygnatura tasmy 01, 10 Archiwum TNN
Dodatkowe informacje:
Czas trwania zapisu 4 minuty