Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Stanisławy Siurawskiej "Wspominając Fotoelwikę"

W dniu 28 kwietnia 2000 roku w Galerii Teatru NN odbyło się spotkanie z fotografką Stanisławą Siurawską.

W ramach spotkania miała miejsce prezentacja filmów "Głębia zdjęcia" w reżyserii Doroty Cichockiej (1996) oraz "Jak na starej fotografii" w reżyserii Jarosława Nikitiuka (1994).
 


Czytaj więcej o Stanisławie Siurawskiej.