Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Ugnė Žilytė "Ryciny – Dzień popiołu"

2 kwietnia w Domu Słów-Izbie Drukarstwa planowaliśmy otworzyć wystawę „RYCINY – DZIEŃ POPIOŁU” litewskiej artystki UGNĖ ŽILYTĖ. W związku z COVID-19 nie jest to możliwe, nie chcieliśmy jednak rezygnować całkowicie z tego wydarzenia dlatego postanowiliśmy udostępnić kilka prac artystki jako namiastkę tej wystawy która się nie odbyła. Jest to również zapowiedź wystawy która odbędzie się w późniejszym terminie.

„Oddychanie, jako zjawisko, jest powolnym spalaniem ciała. Oznacza to, że dopóki żyjemy, stopniowo płoniemy. Prochy do ziemi, dym w niebo.
W moim „szarym” cyklu grafik – głównie drukowanych warstwami, w technice litografii i wypukło druku – mówię o najdziwniejszych ludzkich cechach – wyobraźni i poczuciu winy. Poczucie winy prowadzi nas tylko do samozagłady, ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości. Dlatego czasami chcę wszystko spalić.
Pewnego dnia zmęczony życiem człowiek zebrał wszystkie swoje rzeczy i spalił je. Ubrania, stare buty, listy, inne rzeczy. Ogień oczyścił, a łzy wypłakane nad prochami, umyły jego biedną duszę. Ja także chciałabym czasem wszystko spalić.
Miałam sąsiadkę, też artystkę, która w mieszkaniu ułożyła stos ze swoich obrazów, podpaliła i spłonęła razem z nimi.
Podczas nocnej burzy, piorun uderzył i spalił dom w mojej okolicy. Rano, gdy zobaczyłam zgliszcza, musiałam zrobić zdjęcie. Choć bardzo współczułam sąsiadowi, powiedziałam: „Jakie to piękne”. Ten człowiek nie rozumiał mojego zachwytu. To było przecież jego „zwęglone” życie.
Cóż, ogień oczyszcza ale i niszczy wszystko.”

Ugnė Žilytė

Ugnė Žilytė urodziła się w Wilnie w 1979 roku. Ukończyła Państwową Szkołę Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa i grafikę na Wileńskiej Akademii Sztuki. Ugnė Žilytė jest członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Artystów, a od 2016 roku członkiem zarządu tego stowarzyszenia. Obecnie pracuje jako grafik w tygodniku kulturalnym „Literatura i sztuka” a także jako nauczyciel rysunku i grafiki w National M. K. Čiurlionis School of Art.
Swoje grafiki wykonuje w różnych technikach: akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, mezzotinta, litografia.
Od 2001 roku prezentuje prace na wystawach krajowych i międzynarodowych. Jest laureatką międzynarodowych wystaw i konkursów.

UGNĖ ŽILYTĖ – DAY OF ASHES

Breathing, as a phenomenon, is a slow combustion of the body. Which means that as long as we live, gradually we burn. Ashes into the ground, smoke – into the sky.
In my "gray" cycle of engravings – mostly etchings, printed in layers, for lithography or xylography typical way, – I speak about the strangest human feature – the imagination, that life could be different, and about the guilt too. It is said that the sense of guilt leads us only into self-destruction, because we are not able to change the past.
That's why I sometimes want to burn everything down.
As it happens, one day a man, tired of his life, collects his things and burns them down. Used clothes, old shoes, letters, other belongings... The fire cleanses one's soul and tears purify it.
I had a neighbor, an artist too, who gathered all of her paintings and set them on fire inside her apartment building room. She perished into the flames altogether.
One night we had a thunderstorm, a bolt of lightning struck my neighbors house and in the morning I went to see it. After a short sympathy expressed to the old man, I immediately began to take photos of the firebrand. "How beautiful it is..", – the poor man didn't understand my admiration of his charred life.
Well, – the fire cleans up, but at the same time it destroys everything too. So I'd rather have a smoke.

Ugnė Žilytė, graphic artist, was born in Vilnius in 1979.
She graduated from the National M. K. Čiurlionis School of Art with a degree in graphics in 1997. In the same year she started to study graphics at the Vilnius Academy of Arts. In 2014 she obtained her MA.
Ugnė Žilytė is a member of Lithuanian Artists' Association and, since 2016, a member of LAA Council.
Currently she works as an artist for the culural weekly "Literature and Art"; also as a lecturer of drawing at Savickas School of Art and as a teacher of academic drawing and graphics at National M. K. Čiurlionis School of Art.
Ugnė Žilytė has worked with various intaglio printing techniques: etching, engraving, dry-point, mezzotint, lithography. Her artworks has been exhibited in Lithuanian and international exhibitions since 2001. She is a laureate of international art exhibitions and competitions.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/odwolane-wystawa-ryciny-dzien-popiolu
druk.info.pl/art/20729-wystawa-quot-ryciny-dzien-popioluquot-w-domu-slow-izba-drukarstwa
www.facebook.com/domslowlublin/posts/2959743370752839
www.ldsajunga.lt/Nariai-14343-Ugne_Zilyte1