Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa przeglądowa członków Klubu Fotograficznego "LX" (1996)

W dniu 3 grudnia 1996 roku miało miejsce otwarcie przeglądowej wystawy fotografii członków i sympatyków Klubu Fotograficznego "LX".
Klub Fotograficzny LX przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie powstał jesienią 1993 roku. Jest kontynuatorem tradycji lubelskiego środowiska fotograficznego, które w bieżącym roku obchodzi swoje 60-lecie. Na wystawie zaprezentowano prace młodych miłośników fotografii.