Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa przeglądowa członków Klubu Fotograficznego "LX" (1995)

W dniu 1 grudnia 1995 roku miało miejsce otwarcie przeglądowej wystawy fotografii członków Klubu Fotograficznego "LX".
Klub Fotograficzny "LX" przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie powstał jesienią 1993 roku.
W Galerii Teatru NN zaprezentował kolejnę, trzecią już wystawę fotograficzną. Po dwóch pierwszych, tematycznych - Roztocze i Ginące Pejzaże, ta byłą wystawą przeglądową. Jej tematyka i poziom prac był różny, tak jak różne są zainteresowania, doświadczenia i możliwości warsztatowe poszczególnych członków. Prezentowany na wystawie plon wspólnych wyjazdów plenerowych członków klubu, własnych wyjazdów wczasowych bądź wakacyjnych, przemyśleń i prób studyjnych jest niczym innym, jak właśnie chęcią pokazania członków klubu i samego klubu.