Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Pracowni Litografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Wystawa Z Archiwum Litografii - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wystawa Z Archiwum Litografii - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Autor: Czapka, Monika)

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Pracowni Litografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach!

Wernisaż: 7 października 2016 godz. 17.00
Dom Słów, Lublin, ul. Żmigród 1/Królewska 17
Wystawa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00
Wstęp wolny

Artyści, których prace znajdą się na wystawie: Dominik Staniaszek, Gawroński, Wojciech Dołchun, Patrycja Juszczak, Bianka Szlachta, Piotr Herla, Mateusz Rafalski, Anna Bil, Milena Strycharczyk, Artur Oleś, Marcin Hajewski, Józef Budka.

Pracownia Litografii w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych była zawsze ściśle związana z historią Macierzystej Uczelni, i tak jak i ona podlegała etapom rozwoju i reorganizacji.
Początki pracowni sięgają lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy to Prof. Aleksander Rak i młody asystent późniejszy prof. Stanisław Gawron założyli i prowadzili warsztat druku płaskiego.
Z naszą pracownią byli, lub są do tej pory związani między innymi tacy pedagodzy jak asystent Jan Nowak, adj. Marian Słowicki, prof. Józef Budka, prof. Adam Romaniuk, prof. Waldemar Węgrzyn, dr Marcin Hajewski, asystent Artur Oleś.
Nasza pracownia wraz z rozwojem uczelni trzykrotnie przenosiła się do różnych pomieszczeń aby ostatecznie znaleźć swoje miejsce w odnowionym budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Koszarowej 17. Nie od razu wyposażenie, czyli warsztat graficzny wyglądał jak obecnie, proces „wzbogacania” przebiegał wolno ale w sposób konsekwentny. Pracownia pozyskiwała matryce kamienne i prasy graficzne dwukrotnie, w latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Należy podkreślić, że zdobywanie kamieni odbywało się przy dużym zaangażowaniu ówczesnej kadry pedagogicznej, szczególnie w latach osiemdziesiątych kiedy zasób kamieni został powiększony do stu kilkudziesięciu matryc litograficznych. Posiadamy kamienie o wymiarach od bardzo małych, średnich aż do kilku przekraczających 100 x70 cm. Na wyposażeniu pracowni znajduje się sześć ręcznych pras litograficznych typu Mansfeld, Krauze, Erazm Sutter, i jedna wielkoformatowa prasa offsetowa produkcji rosyjskiej.
Pracownia Litografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach realizuje swój program artystyczny i dydaktyczny w oparciu o szeroko pojęty warsztat druku płaskiego, wykorzystując zarówno klasyczny kamień litograficzny, jak i offsetowe płyty aluminiowe.
W kształceniu zwracamy szczególną uwagę na niepowtarzalny ślad jaki proponuje litografia gdzie istnieje możliwość jej identyczności w powielaniu ale również ingerencji w odbitkę poprzez zabiegi monotypiczne, kaszerunki, collage.
W 2012 roku po raz pierwszy w Polsce wprowadziłem do programu mojej pracowni w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach technologię ”Mokulito”, litografii na drewnie.
W sposób oczywisty możliwości nowej techniki poszerzyły znacząco warsztat druku płaskiego wzbogacając go o ślady cięć drzeworytniczych.
Kiedy pracownia litografii będąca jedną z czterech pracowni technik graficznych , uzyskała w latach dziewięćdziesiątych możliwość dyplomowania, corocznie w sposób cykliczny pracownię opuszcza grupa zdolnych artystów litografów swoją obecność potwierdzając udziałem w konkursach graficznych na całym świecie.
W tym nowoczesnym i wysoce zdygitalizowanym świecie rodzina sympatyków litografii daje nadzieję na podtrzymanie tradycji kontynuowania szlachetnej techniki druku litograficznego.
/Prof. Józef Budka/
Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne, zwiedzanie z warsztatami. Zajęcia skierowane są uczniów szkół podstawowych, możliwość umówienia się w terminie 24 października – 4 listopada, od pon. do pt. w godz. 9:30–15:00, bezpłatne, zapisy [email protected]
The Lithography Workshop at the Academy of Fine Arts in Katowice has always been closely linked to the history of its Alma Mater, and it has been undergoing reorganizations and reaching various stages of development simultaneously with the university. The beginnings of the university date back to the 1950s, when Professor Aleksander Rak and a young assistant (later also Professor) Stanisław Gawron founded and were leading the flat print workshop.
Our workshop hosted such educators as: assistant Jan Nowak, lecturer Marian Słowicki, professor Józef Budka, Hab. PhD, professor Adam Romaniuk Hab. PhD., professor Waldemar Węgrzyn Hab. PhD., Marcin Hajewski PhD, assistant Artur Oleś.
The workshop has changed its headquarters three times to finally be placed in the redecorated building of the Academy of Fine Arts in 17 Koszarowa Street. The graphic workshop at that time was not as professionally equipped as it is now, however, it has been gradually and constantly being equipped. The workshop was equipped with stone matrices and lithographic presses twice, in the 1950s and 1980s. It was the considerable effort of the teaching staff who helped the university collect the stones, in particular in 1980s when the number of matrices was increased and reached the amount of more than one hundred lithographic matrices. We possess stones which are very small in size, as well as medium and very big ones which exceed 100 x 70 cm.
The workshop is also equipped with six manual lithographic presses: Mansfeld, Krauze, Erazm Sutter type and one large format Russian offset lithographic press.
The Lithography Workshop at the Academy of Fine Arts in Katowice implements its artistic and didactic program basing on the widely defined flat printing workshop, using both the classic lithographic stone and the offset aluminium plates.
The process of teaching emphasizes the unique print offered by lithography, which combines the possibility of making identical copies and the interference with the print in the process of monotype printing, collage and chine appliqué.
In 2012 I introduced the “Mokulito” technique (lithography on the wood) to my workshop at the Academy of Fine Arts in Katowice, which significantly developed the workshop of flat printing, adding the print of woodcut to the technique.
In the 1990s the lithography workshop, as one of the four existing workshops of graphic techniques, was granted the possibility of issuing diploma; this results in the fact that each year a group of gifted lithography students graduate from the university and enter numerous graphic competitions all over the world.
In the modern digitalized world the supporters and fans of lithography give hope for maintaining the tradition of the noble technique of lithographic print.

/Prof. Józef Budka/

 

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wystawa litografii
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,wystawa-litografii,40723.chtm

Wystawa Pracowni Litografii
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Lublin/1,43,307950,Wystawa-Pracowni-Litografii.html

Litografie z katowickiej ASP w Domu Słów
http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/inne/litografie-z-katowickiej-asp-w-domu-slow,n,1000187684.html

Wy­sta­wa Pra­cow­ni Li­to­gra­fii Aka­de­mii Sz­tuk Pi­ęk­nych w Ka­to­wi­cach
http://druk.info.pl/art/wystawa-pracowni-litografii-akademii-sztuk-pieknych-w-katowicach.html

Wernisaż wystawy Pracowni Litografii ASP w Katowicach – Aleksandra Stronkowska
https://elapsuscalami.wordpress.com/2016/10/13/wernisaz-wystawy-pracowni-litografii-asp-w-katowicach-aleksandra-stronkowska/

Z Archiwum Litografii

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe