Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa prac dyplomowych z pracowni Grafika Książki, Wydział Artystyczny UMCS

Wystawa prac dyplomowych z pracowni Grafika Książki, Wydział Artystyczny UMCS
Wystawa prac dyplomowych z pracowni Grafika Książki, Wydział Artystyczny UMCS (Autor: Krasuska, Magdalena)

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę prac dyplomowych z pracowni Grafika Książki, Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

Wernisaż: 1 lipca 2019, godz. 13.00
Dom Słów, Lublin, ul. Żmigród 1/Królewska 17
Wystawa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00
Wstęp wolny

Na wystawie prezentowane będą artystyczne dyplomy magisterskie zrealizowane na Wydziale Artystycznym UMCS w pracowni dyplomowej dr. hab. Krzysztofa Rumowskiego.

Prezentowane prace z dziedziny grafiki projektowej to głównie opracowani autorskich książek.
Niektóre z grafik powstały na bazie „Myśli Pandemicznych” Pauliny Dąbrowskiej, niektóre zaś inspirowane są utworami innych autorów, jak książka do tekstów wiersza Marii Czerkawskiej "Śmierć leśna" opracowana przez Paulinę Narewską. Bardzo często są to też książki-zapisy stanów i emocji, reakcji na otaczający świat, tak jak w przypadku pracy Estery Wrońskiej „Przypadłości”, Darii Sandrikowej „Pamiętnik małej dziewczynki”, czy picturebooka Svetlany Burmistrovej. Nietypową pracą w tym zestawie jest „6 kontynentów” Anna Kosenko, projekt graficzny znaczków pocztowych.

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

http://druk.info.pl – Pu­blicz­na obro­na prac dy­plo­mo­wych z pra­cow­ni Gra­fi­ka Ksi­ążki Wy­dzia­łu Ar­ty­stycz­ne­go UMCS w Lu­bli­nie

Wystawa z Pracowni Grafiki Projektowej UMCS

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe