Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa „Popularna”

Wystawa "Popularna"
Wystawa "Popularna" (Autor: Magiera, Alicja)

8 kwietnia odbył się wernisaż wystawy afiszy typograficznych z wierszami poetów międzywojennych związanych z drukarnią Popularną.

Wernisaż: 8 kwietnia 2016 godz. 18.00
Dom Słów, Lublin, ul. Żmigród 1/Królewska 17
Wystawa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00

Dom Słów zorganizował wystawę afiszy typograficznych z wierszami poetów międzywojennych związanych z drukarnią Popularną działającą w Lublinie w latach 1932–1949. Afisze przygotowane zostały w ramach projektu dyplomowego Moniki Czarneckiej studentki III roku Tekstów Kultury i Animacji Sieci KUL.

Wystawa miała na celu zapoznanie odbiorców z twórczością poetów związanych z Lublinem i drukarnią Popularną znajdującą się niegdyś przy ulicy Żmigród 1. Poeci zmagający się z wieloma przeciwnościami losu, potrafili oddać w swych utworach emocje towarzyszące im w dobrych i złych chwilach życia.

W hołdzie poetom i drukarzom niegdyś pracującym w Popularnej afisze zostały złożone ręcznie w tradycyjny sposób.

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe