Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa pokonkursowa "Nasz mały świat" - I Regionalny Konkurs Fotografii Reportażowej

Od 16 lutego o 10 marca miała miejsce wystawa pokonkursowa prac nadesłanych na I Regionalny Konkurs Fotografii Reportażowej.
Na wystawie pokonkursowej zaprezentowano prace laureatów I Regionalnego Konkursu Fotografii Reportażowej "Nasz Mały Świat", zorganizowanego przez lubelski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Konkurs miał na celu ukazanie naszego regionu "tu i teraz", w jego różnorodności, jego problemach i radościach; ukazać ludzi znaczących i interesujących. Zarówno konkurs, jak i wystawa pozwoli uświadomić nam bogactwo regionu, w którym żyjemy.