Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa pokonkursowa II Mistrzostw Polski w Fotografii

Od 8 do 22 września 1995 roku w Galerii Teatru NN miała miejsce wystawa pokonkursowa II Mistrzostw Polski w Fotografii. Zaprezentowano na niej najlepsze prace nadesłane na konkurs.
Wystawa II edycji Mistrzostw Polski w Fotografii, na którą nadesłano 954 prac 262 autorów, została otwarta po raz pierwszy w Warszawie, podczas trwania II Międzynarodowych Targów "FOTO '95". We wrześniu tego samego roku, dzięki inicjatywie Teatru NN oraz Klubu Fotograficznego LX,  została pokazana w Lublinie.

Zaprezentowano na niej fotografie, wchodzące w skład czterech różnych kategorii prac konkursowych:
- fotografii prasowej
- fotografii studyjnej
- fotografii reklamowej
- fotografii ogólnej