Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Pobocza Herezji" Kazimierza Antoniego Drapiewskiego

W dniu 24 kwietnia 1996 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy rysunku Kazimierza Antoniego Drapiewskiego "Pobocza herezji".

Na wystawie zaprezentowano cykl rysunków inspirowanych prozą poetycką Brunona Schulza.

Tak o wystawie pisał Tadeusz Nowak:

Inspirowany liryczną prozą poetycką Brunona Schulza cykl grafik Kazimierza A. Drapiewskiego jest nie tyle ilustracją fenomenu prozy sztukmistrza literatury z Drohobycza, ale śmiałą parafrazą motywów, idei i obsesji erotycznych wspominającego dzieciństwo ze "Sklepów cynamonowych" i "Sanatorium pod Klepsydrą". B. Schulza i Kazmierza A. Drapiewskiego łączy wiele, ale pewien fakt jest tu istotny: nauczanie rysunku w szkole na prowincji. 


Kazimierz Antoni Drapiewski 

Grafik, rysownik. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu oraz Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (pracownia grafiki).

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe