Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Mundur ma cywilne ciało" Jukki Male

W dniu 11 stycznia 1994 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Jukki Male zatytułowanej "Mundur ma cywilne ciało".

Na wystawie zaprezentowano fotografie wykonane w lipcu 1992 roku w Nowym Szpitalu w Zagrzebiu, podczas toczącej się wojny na Bałkanach.

Otwarciu ekspozycji towarzyszyło wystąpienie Marcina Celińskiego, poświęcone działalności lubelskiej Fundacji EquiLibre.

 


Bałkany leżą daleko od nas.
Z daleka łatwiej jest patrzeć,
łatwiej wydawać polityczne oceny.
Z bliska widzi się inaczej.
Tak naprawdę nie możesz się bać
za kogoś.
Lęk jest zawsze czymś własnym.
                           Jukka Male

Tak o wystawie pisano w prasie:

Trudno mówić o sztuce, gdy materiałem jest ludzkie życie; mimo że zdjęcia unikają drastyczności ujęć, są wstrząsające w dużej mierze za sprawą lapidarnych podpisów.

Jukka Male (ur. 1954)

Jest fotografem i poetą pochodzącym z Finlandii.