Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Mowa ulicy" Ewy Junczyk-Ziomeckiej

W dniu 30 września 1997 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Ewy Junczyk-Ziomeckiej "Mowa ulicy".

"Mowa ulicy" to wystawa pokazująca Izrael "w codziennym bytowaniu".

Tak o swoich inspiracjach twórczych pisała autorka:

Urodziłam się w domu na rogu Franciszkańskiej i Bonifraterskiej, gdzie przebiegała granica warszawskiego getta. Tutaj, sród wypalonych w powstaniu w getcie domów, na podwórku otoczonym ruinami z Powstania Warszawskiego, bawiłam się z innymi dziećmi urodzonymi po wojnie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że placem naszych zabaw były zgliszcza kilkusetletniej wspólnej polsko-żydowskiej historii. Zapadło nad nimi milczenie.
Nielicznych świadków tego zaginionego świata poznałam poza Polską. Niektórzy z nich od podstaw budowali swój nowy kraj, państwo Izrael. (...) Mimo nieustannych konfliktów i wojen na Bliskim Wschodzie, próbują żyć normalnie. Głębokie pragnienie spokojnej przyszłości wypływa z bolesnej przeszłości, pogrzebanej w wojennych ruinach nie tylko mojego rodzinnego miasta, ale wielu innych miejsc w Polsce.


 


Ewa Junczyk-Ziomecka

Dziennikarka i reporterka. Laureatka licznych nagród w dziedzinie reportażu, a także autorka wystaw fotograficznych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Po dziesięciu latach pobytu w Ameryce wróciła do Polski, gdzie pisze, fotografuje i uczy przyszłych dziennikarzy w Centrum Dziennikarstwa w Warszawie.