Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Martwa droga" Tomasza Kiznego

W dniu 8 maja 1994 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Tomasza Kiznego.

Ekspozycja miała miejsce w ramach IV Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek '94.

Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek - międzynarodowy konkurs, na który nadsyłane są prace z całego świata. Ambicją organizatorów Triennale jest stworzenie swoistego festiwalu - cyklu wystaw i spektakli teatralnych, których mottem i myśla przewodnią jest pamięć, ostrzeżenie przez przemocą, tolerancja. Sztuka ma być w tym przypadku najwyższym wyrazem wolności, która nie zniewala drugiego człowieka.


Tomasz Kizny (ur. 1958)

Fotograf, dziennikarz, związany z "Gazetą Wyborczą", w której w "Dużym Formacie" zamieszcza swe zdjęcia i artykuły.