Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Lydii Bauman

W dniu 1 września 1995 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy malarstwa Lydii Bauman.
Wystawa miała miejsce w ramach projektu "Spotkania Kultur".
 

Obrazy Lidii Bauman uparcie milczą. Martwe natury są martwe, ciche, zastygłe, hieratyczne. W spiętrzonych, masywnych, tektonicznych pejzażach nie ma śladu człowieka, nie ma śladu żywiołu, nie płyną chmury, światłocień nie modeluje brył, oko szukające perspektywy na powrót wypychane jest na fakturową powierzchnię płótna. Trzeci klasyczny tenre - akt - zmienia się w krajobrazy ciała, kadrowanego, widzianego w nie-ludzkim zbliżeniu; człowiek nie jest tu nigdy "cały", rama arbitralnie tnie korpus.
A przecież w każdym obrazie trzeba znaleźć jego opowieść, wewnętrzną albo kontekstualną.
                                                                                                                              Ewa Mikina

Obrazy Lydii Bauman są realistyczne tylko do pewnego stopnia. To, że malarka podkreśla moment obserwacji otaczającej rzeczywistości, często sugerowany przez tytuły prac, nie przekreśla ich drugiego życia, życia na poziomie abstrakcyjnych wizualnie form. Nie wiem, które z nich - a może obie równocześnie - są bardziej prawdziwe?
                                                                                                              Jolanta Dąbkowska-Zydron

 


Lydia Bauman

Malarka, historyczka sztuki. Urodziła się w Warszawie, jednak wraz z rodzicami wyemigrowała do Wielkiej Brytanii. Absolwentka malarstwa na Uniwersytecie w Newcastle oraz historii sztuki w Instytucie Courtauld w Londynie. Brała udział w licznych wystawach, indywidualnych oraz zbiorowych. Zajmuje się również prowadzeniem wykładów w londyńskich muzeach oraz omawianiem wystaw w brytyjskim radiu.