Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” – wernisaż i bezpłatne zwiedzanie

W dniu 25 lutego (piątek) 2011 roku o godzinie 17:00 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca”.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy
„Lublin. Pamięć Miejsca”
 
Wernisaż wystawy odbędzie się
25 lutego (piątek) 2011 roku
o godzinie 17:00
w Bramie Grodzkiej
 
 
Ponadto
w sobotę, 26 lutego 2011 roku
zapraszamy na bezpłatne
zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca” z przewodnikiem.
Zwiedzanie odbędzie się w 20-osobowych grupach.
Wejścia o godzinie 12:00, 14:00 i 16:00
Decyduje kolejność przybycia do ośrodka.
 
 
Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” to zmodernizowana i uzupełniona forma wystawy „Portret Miejsca”, która od 1999 roku funkcjonowała we wnętrzach Bramy Grodzkiej. Nowa wystawa – poświęcona wielokulturowemu, przedwojennemu Lublinowi – w sposób szczególny skupia się na tematach, związanych z realizowanymi w ośrodku programami: Historia Mówiona oraz Przestrzeń i ikonografia przedwojennego Lublina.
Programowi Historia Mówiona została poświęcona sala – Archiwum Historii Mówionej, w której relacje zostały udostępnione w postaci segregatorów oraz w formie krótkich fragmentów relacji tworzących instalację Ściana Pamięci – Ściana Głosów. Instalacja zawiera wspomnienia o przedwojennym polsko-żydowskim Lublinie. W skrzyneczkach tworzących Ścianę Pamięci można odsłuchiwać wspomnienia mieszkańców o jego charakterystycznych miejscach i osobach.
Temat dotyczący urbanistyki Lublina obejmuje przede wszystkim dokumentację zabudowy przedwojennego Lublina. Materiały zostały opracowane i zaaranżowane na wystawie jako „Archiwum Miasta”, obejmujące Stare Miasto i dawną dzielnicę żydowską. Każdej istniejącej w okresie międzywojennym kamienicy poświęcony jest segregator, zawierający usystematyzowane materiały archiwalne, historyczną i współczesną dokumentację fotograficzną, mapy, wycinki prasowe, teksty literackie i relacje Historii Mówionej.
Z kolei zasoby Archiwum Ikonografii Lublina prezentowane są na całej wystawie za pomocą ram cyfrowych, lightboxów i fotoplastykonów.
 
Modernizacja wystawy została zrealizowana z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet: Wspieranie działań muzealnych.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe