Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Lublin-Münster Münster-Lublin, dwa miasta partnerskie w zestawieniu"

W dniu 21 września 1996 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii "Lublin-Münster Münster-Lublin, dwa miasta partnerskie w zestawieniu".


Wystawa w Galerii Teatru NN została zorganizowana z okazji pięciolecia podpisania umowy o partnerstwie miast pomiędzy Lublinem a niemieckim Münster.

W dniu 1 grudnia 1996 roku w Stadtmuseum w Münster odbył się niemiecki wernisaż tejże wystawy fotograficznej.

Fragment tekstu wprowadzającego do wystawy, w którym scharakteryzowano założenia projektu:
Czy tak bardzo się różnimy? Czy to Lublin, czy może Münster? Pewnie rozpoznacie Państwo którąś z portretowanych osób - czy można odróżnić Polaka od Niemca? Wiele spraw nas dzieli, ale coraz więcej łączy. Łączy nie tylko partnerstwo miast, także przyjaźnie, znajomości, wspólna praca i wypoczynek.
Naszymi zdjęciami pragniemy udowodnić, że wszystkie podziały są umowne: te dwa miasta fotografowane o czwartej rano są tak samo senne, twarze tak samo młode lub stare, smutne lub wesołe. Oglądając je bez podpisów trudno mieć pewność na kogo lub na co patrzymy.


Projekt fotograficzny zrealizowali:

Tomasz Samek (kierownik artystyczny)
Ewa Członkowska (Lublin)
Joanna Stefańska (Lublin)
Hendrik Bernard (Münster)
Nils Knott (Münster)