Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa „Litografia. Z archiwum ASP w Łodzi”

Wystawa Z Archiwum Litografii: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Wystawa Z Archiwum Litografii: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Autor: Garczyński, Przemysław)

Na wystawie zaprezentowaliśmy wybór prac studentów i pracowników z pracowni litograficznej ASP w Łodzi.

Wernisaż: 23 października 2014, godz. 17.00
Dom Słów, Lublin, ul. Żmigród 1/Królewska 17
Wystawa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00
Wstęp wolny

Archiwum Pracowni Litografii posiada zbiory prac realizowanych od początku lat 70-tych XX wieku.
Z konieczności ograniczenia ilości prac, wybrane litografie powstały w ostatniej dekadzie i są przykładem różnorodności postaw twórczych studentów i dyplomantów oraz realizacji programu dydaktycznego pracowni.

Kuratorzy wystawy: Jolanta Gmur, Tomasz Malec

Z Archiwum Litografii

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe