Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Kronika wspomnień Studenckiej Wiosny Teatralnej"

Wystawa odnosiła się do historii Studenckich Wiosen Teatralnych w latach 1966 -1976 we wspomnieniach uczestników tamtych wydarzeń oraz w obiektywie Jacka Mirosława.

Inicjatorem i głównym organizatorem SWT był teatr GONG 2, na którego czele stał Andrzej Rozhin.
I Studencka Wiosna Teatralna odbyła się w dniach 12-15 maja 1966 roku w Lublinie. Swoje przedstawienia zaprezentowały m.in. Teatr Leniwego Widza z Opola Śląskiego, AT Gong 2 z Lublina, ST "Alternatywa" z Poznania czy ST "STU" z  Krakowa. I nagrodę zdobył Teatr Studencki Gong 2 za "Pieśni i songi pana Brechta". Drugą - ST "STU" za całokształt, zaś III nagrodę - ST "Dren 59" za "Próbę rekonstrukcji" T. Różewicza. Podczas pierwszej edycji w 1966 roku zadebiutowały m.in. Teatr STU,  Sigma, Teatr Ósmego Dnia.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzili: Andrzej Rozhin (przez 9 edycji dyrektor komitetu organizacyjnego), Jacek Skoczkowski, Jerzy Mazuś, Krzysztof Viktor, Adam Kaczanowski Janusz Świąder. Z biegiem lat skład komitetu ulegał zmianie. Organizacji festiwalu podejmowali się również Leszek Nieoczym, Grzegorz Sądecki, Zbigniew Miazga, Elżbieta Orzechowska, Anna Skoczkowska, Andrzej Mickis, Henryk Byra, Leon Barański, Kazimierz Nuckowski, Franciszek Piątkowski, Janina Michalik, Aleksander Krasnodębski, Alicja Muszyńska, Grażyna Stelmaszyńska, Leokadia Krawiec, Katarzyna Mackiewicz, Jarosław Szymański, Stanisław Dziechciaruk, Barbara Michałowska, Ewa Łabuńska, Henryk Dejneka, Zbyszek Żebracki, Stanisław Winiarczyk, Anna Kwaśniewska, Anna Seweryn, Danuta Kowalska-Bryk, Tadeusz Kwiatkowski, Marek Paprocki, Andrzej Molik, Jerzy Filip, Tomisław Czuchraj, Edward Chanaj, Maria Boratyńska, Urszula Jaroszek, Andrzej Persona, Wiesław Dunkiewicz, Jan Warenycia, Anna Mościcka, Mieczysław Sachadyn, Maciej Tefelski, Anita Nowak, Tomasz Kalita, Marek Kalinowski, Irena Filus, Joanna Morawska, Barbara Kaźmierczak, Grażyna Stefanek, Barbara Zbiciak, Ewa Leziak, Jerzy Leziak, Elżbieta Skrętkowska, Małgorzata Jawor i wielu innych członków i nie członków Akademickiego Teatru UMCS Gong 2.
Ogółem podczas Wiosen wystąpiły 62. studenckie grupy teatralne z Polski i 7 zagranicznych, razem wystawiły 155 spektakli. Informacje z katalogu wystawy Gong 2 Biblioteka Główna UMCS.

ORGANIZATORZY wystawy: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Autor fotografii: Jacek Mirosław.
Archiwum fotografii dostępne w serwisie "Lublin. Fotografia".

Kuratorzy: Mieczysława Goś, Agnieszka Dudek.
Archiwum Pracowni Ikonografii Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie.
Fragmenty wspomnień pochodzą ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie. Wybór fragmentów Historii Mówionej: Agnieszka Góra-Stępień.
Biuletyny i foldery festiwalowe z archiwum prywatnego Wiesława Kaczkowskiego i Anny Nowak, Visual Art ACKiM UMCS Chatka Żaka, Biblioteka Główna UMCS.
Opracowanie fotografii: Patryk Pawłowski.
Opracowanie graficzne: Yana Hrabovska.
Wsparcie techniczne: Franciszek Goszczyński.
Festiwal Studenckiej Wiosny Teatralnej ‘22 organizowany przez Fundacje ACK UMCS Chatka Żaka.