Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Krajobraz miasta"

Wystawa przedstawiająca rozwój przestrzenny Lublina powstała we współpracy Wydziału Planowania UM i Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wystawa „Krajobraz miasta” powstała w wyniku współpracy Wydziału Planowania UM i Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.
 
 
Ekspozycja prezentowana była we wrześniu i październiku 2012 roku na Rynku Starego Miasta, tuż obok budynku Trybunału Koronnego. Pomysł wystawy zrodził się w związku z IV Kongresem Urbanistyki Polskiej organizowanym pod tytułem "Odpowiedzialni za miasto".
 
Wystawa  składała się z 16 plansz, na których zestawione zostały współczesne fotografie Lublina z dawnymi widokami tych samych miejsc. Plansze ułożone zostały w 4 bloki tematyczne: widok ogólny miasta, sylweta Starego Miasta z donżonu Zamku Lubelskiego, Plac po Farze wraz z najbliższą okolicą, widok z Bramy Krakowskiej w stronę Krakowskiego Przedmieścia.
 
Współczesne zdjęcia Lublina wykonał pracownik Wydziału Planowania UM - Bogusław Hajda. Dawne widoki umieszczone na planszach pochodziły z makiet 3D Lublina przedstawiających miasto w XIV, XVI, XVIII i 1 poł. XX wieku. Makiety powstały w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach projektu „Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” (www.przewodniki.teatrnn.pl).
 
Otwarcie wystawy ”Krajobraz miasta” odbyło się 26 września 2012 roku o godzinie godz. 12:00 na Rynku Starego Miasta. Wystawa była eksponowana do dnia 29 października 2012 roku.
 
 
 
Galeria zdjęć z montażu wystawy  
 
Obejrzyj też:

>>> obejrzyj film o wystawie: http://www.youtube.com/watch?v=c3ZvjOj23uI
 
 
 
Media o wystawie:
Wystawa "Krajobraz miasta"
http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=174957
Lublin kiedyś i dziś w fotografiach
Lublin od XIV do XX wieku - wystawa "Krajobraz miasta"
Wystawa "Krajobraz miasta"
"Krajobraz miasta": Lublin dzisiaj i setki lat temu widoczny na całym świecie
Otwarcie wystawy "Krajobraz miasta"
Dawny i współczesny Lublin na wystawie plenerowej
Średniowieczne rekonstrukcje. Wystawa przed Trybunałem Koronnym
Kubik miasta
 
 
Poczas gdy wystawa była prezentowana na Rynku Starego Miasta makiety 3D Lublina zostały udostępnione w Galerii Google Earth. W tym samym czasie "Kurier Lubelski" publikował serię pocztówek pod tytułem "Odkryjmy Lublin", która zawierała wizualizacje z makiet.
 

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe