Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej, „Pomiędzy słowem a obrazem” (20.06-31.08.2024)

Biblioteka słów i snów
Biblioteka słów i snów (Autor: Wiszniewska-Domańska, Joanna, rysunek)

Wernisaż: 20 czerwca 2024, godz. 17.00
Dom Słów, ul. Żmigród 1
wystawa dostępna do: 31 sierpnia
wstęp wolny

Wystawa „Pomiędzy słowem a obrazem” prezentuje prace plastyczne-rysunki, grafik i książki artystyczne Joanny Wiszniewskiej- Domańskiej. Głównym źródłem inspiracji dla artystki są utwory literackie, w szczególności poezja. Do autorów wierszy, będących inspiracją powstałych prac należą między innymi: Wisława Szymborska, Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz, Ryszard Krynicki, Tomasz Jastrun, Jerzy Jarniewicz, Ireneusz Kaczmarczyk i Mira Umiastowska.

Wystawa w swoim zamyśle jest próbą spojrzenia na zjawisko „korespondencji sztuk”, jest refleksją nad sposobem przekazywania treści w dwóch językach – języku słowa i języku obrazów.

Prezentowane na wystawie prace nie mają charakteru ilustracji do wybranych tekstów, w powszechnym rozumieniu tego słowa. Można je nazwać „ilustracjami niezależnymi”. Ten rodzaj wypowiedzi  daje autorowi prawo do całkowicie wolnej interpretacji tekstu.Treść wiersza staje się inspiracją do powstania rysunku, grafiki czy unikatowej książki artystycznej.

Otwarciu wystawy towarzyszy wieczór poetycki Ireneusza Kaczmarczyka.

Współpraca Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej i Ireneusza Kaczmarczyka jest kontynuacją realizacji wspólnego projektu artystycznego  „PRZEJŚCIA –  pomiędzy słowem a obrazem”.

Bezpośrednio po otwarciu wystawy zapraszamy na spotkanie autorskie z Ireneuszem Kaczmarczykiem, które odbędzie się w Galerii Domu Słów, w otoczeniu prac Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej.