Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Joanny Startek i Andrzeja Kisiela

W dniu 11 stycznia 1994 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Joanny Startek i Andrzeja Kisiela.

Inspiracją tych fotografii jest rzeczywistość. Gdyby jednak ktoś chciał poznać ją lepiej za pomocą przedstawionych zdjęć okaże się, że zagłębia się w świat obcy naszemu codziennemu doświadczeniu. To, co wydawało się najbliższe i najlepiej znane - nasze ciało - zostało odrealnione do tego stopnia, że przypomina powierzchnię nieznanych nikomu materii. Ważka stała się dekoracyjnym, płaskim motywem na delikatnym, często ażurowym tle. Zupełnie nowa przestrzeń powstała w wyniku działań ze świecącymi walcami.
Czy oglądając te fotografie zyskujemy nową wiedzę o rzeczywistości?
Nie.
Ale czy istnieje tylko rzeczywistość?


 


Joanna Startek (ur. 1967) 

Absolwentka IWA UMCS; zajmuje się fotografią, grafiką.

Andrzej Kisiel (ur. 1969) 

Absolwent IWA UMCS; twórca rysunków, performances, environments.