Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Inny Lublin: Miejsce

Wystawa Inny Lublin: MIEJSCE
Wystawa Inny Lublin: MIEJSCE (Autor: Krasuska, Magdalena)

Wystawa jest zbiorem fotografii wykonanych przez dzieci i młodzież, pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Zdjęcia zostały wykonane metodą fotografii otworkowej na warsztacie prowadzonym przez Pawła Jusyna. Spotkanie było jednym z cyklu spotkań prowadzonych w ramach programu Inny Lublin.