Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa „Inny Dom”

Wystawa Inny Dom
Wystawa Inny Dom (Autor: Krasuska, Magdalena)

Wystawa „Inny Dom” jest zapisem rozmów z cudzoziemcami mieszkającymi w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

O domu, wolności i swojej emigracji do Polski rozmawialiśmy z 18. cudzoziemcami mieszkającymi w Lublinie i na Lubelszczyźnie.
Wystawa Inny Dom prezentuje zdjęcia i wypowiedzi cudzoziemców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Bezwoli i mieszkających w Lublinie. W ramach działania Inny Dom powstała publikacja oraz wystawa, będąca efektem spotkań i rozmów, podczas których obcokrajowcy opowiedzieli nam o sobie, o tym, dlaczego opuścili swój dom, o tym, czym on dla nich jest i o jakim domu marzą. Realizacja projektu: Monika Czapka i Oksana Tsymbaliuk. Zdjęcia: Oksana Tsymbaliuk.