Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Fotoreportaż z Ługańska" Wadima Iwanowicza Liesnoja

W dniu 11 czerwca 1996 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Wadima Iwanowicza Liesnoja "Fotoreportaż z Ługańska".
Ekspozycję zorganizowano w ramach cyklu "Spotkania Kultur".

Tak o wystawie pisano na łamach lubelskiej prasy:
Na wystawie czarno-białych zdjęć ukraińskiego fotoreportera Wadima Iwanowicza Liesnoja otwartej wczoraj w Galerii Teatru NN zobaczymy fotograficzny portret wschodnioukraińskiego Ługańska. Zatrzymał w obiektywie rozpacz matki poległego "Afgańca", obwieszonych orderami kombatantów bez nóg, rozbawione dzieci, bezczynnych robotników w fabryce, czy chrzest noworodka. Jest też wiele akcentów polskich, m.in. fotoreportaże z cmentarza w Starobielsku, polskiej szkoły i kościoła.
Wadim Iwanowicz Liesnoj (ur. 1949)

Uukraiński fotograf, dziennikarz. Ukończył Instytut Pedagogiczny. Od 1974 roku mieszka i pracuje w Ługańsku, a od 1995 roku jest korespondentem Ukraińskiej Agencji Informacyjnej "Ukrainform". Jego fotografie były publikowane w centralnej prasie ukraińskiej oraz w prasie innych krajów byłego ZSRR. Liesnoj swoje prace prezentował na wielu wystawach fotografii dokumentalnej i artystycznej. Był uczestnikiem światowej wystawy "Interpressfoto '85" w Moskwie, jest laureatem wielu konkursów fotograficznych.