Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Edwarda Hartwiga „Wspomnienia z Lublina”

W dniu 12 maja 2009 roku miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Edwarda Hartwiga "Wspomnienia z Lublina".

Ekspozycja została zorganizowana przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Agencję Fotograficzną Terra.
Wystawa „Wspomnienia z Lublina” stanowiła zbiór oryginalnych odbitek wykonanych przez artystę w latach powojennych.
Przedstawiają one najbardziej charakterystyczne dla Lublina miejsca, takie jak Stare Miasto czy Zamek. Wśród fotografii znajduje się również kilka zdjęć wykonanych przez Edwarda Hartwiga w obozie na Majdanku oraz ujęcia przedstawiające współczesne oblicze Lublina. Zaprezentowane fotografie stanowią nie tyle dokumentację dzielnic Lublina, co artystyczną wizję miasta, jako miejsca magicznego i tajemniczego.

Na prezentowanej wystawie można również zobaczyć kilka fotografii portretowych autorstwa Edwarda Hartwiga oraz jego żony Heleny, również fotografki. Wystawa, której wernisaż otworzył III Dni Fotografii, była upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin artysty.

Wszystkie zaprezentowane prace pochodziły ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”.