Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Wystawa „Drewniany Skarb”

Częścią realizowanego przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" projektu "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość" była mobilna wystawa prezentująca zagadnienia związane z architekturą drewnianą w Polsce i Norwegii.
W październiku 2015 roku wystawa była prezentowana w Norweskim Instytucie Badań nad Dziedzictwem Kulturowym w Oslo oraz w Larvik Museum. Następnie w listopadzie i grudniu 2015 roku wystawę zobaczyć mogli mieszkańcy Lubelszczyzny; była pokazywana w miejscowościach objętych projektem w:  Dubience, Wojsławicach, Tyszowcach, Szczebrzeszynie i Krasnobrodzie.
Następnie trafiła do Lublina gdzie prezentowana była trzykrotnie: na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej oraz w budynku Agro II Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Podczas prezentacji na UP wystawie towarzyszyła wystawa prac absolwentki Uniwersytetu Przyrodniczego (kierunku architektura krajobrazu) mgr inż. arch. kraj. Sylwii Grunwald, ukazujących walory przyrodnicze i kulturowe dawnej osady letniskowej Adampol, obecnie dzielnicy Świdnika.
Kolejnym miejscem prezentacji wystawy był Ogród Botaniczny UMCS oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
Wystawa miała formę 10 dwustronnych plansz i omawia zagadnienia związane z architekturą drewnianą. Tematy na wystawie zostały podzielone na kilka bloków: drzewo, drewno, materiał i konstrukcja, dom, miasteczko, szlak architektury drewnianej, ochrona architektury drewnianej.
 
Wystawa "Drewniany Skarb" na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie
Fot. K. Kryczka-Kowalska
 
>>> zobacz plansze wystawy
Wystawie towarzyszyła broszura edukacyjna omawiająca, w sposób poszerzony, tematy omawiane na wystawie.
Informacje o wystawie:
Tekst: Tomasz Pietrasiewicz, Lars Jacob Hvinden-Haug, Jan Michael Stornes.
Uzupełnienia: Paulina Kowalczyk
Redakcja i korekta: Monika Śliwińska
Tłumaczenie tekstów z jęz. angielskiego: Wojciech Szwedowski
Kurator wystawy: Joanna Zętar
Wystawa "Drewniany Skarb" na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie
fot. K. Kryczka-Kowalska
 
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i udostępnienie przestrzeni do prezentacji wystawy:
 dr Katarzynie Mieczkowskiej-Czerniak i Jolancie Żuk-Orysiak
z Muzeum Lubelskiego,
dr inż. Natalii Przesmyckiej i dr inż. Bartomiejowi Kwiatkowskiemu
z Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowana Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej, 
dr inż. Beacie Żuraw
z Katedry Botaniki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

dr Grażynie Szymczak
z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
prof. Janowi Rodzikowi
z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Informacje projektowe:
Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” został zrealizowany w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
Liderem projektu był Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".
Partnerzy: Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym (NIKU) oraz Vestoldmuseene IKS (Larvik Museum).
Strona internetowa projektu: www.drewnianyskarb.teatrnn.pl

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

DREWNIANY SKARB LUBELSKIEGO ZAMKU. WYSTAWA
Wystawa „Drewniany Skarb” na Zamku Lubelskim
Wystawa „Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”
Na Zamku - drewniany skarb
Wystawa „Drewniany Skarb” na Zamku Lubelskim