Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Dom"

Artystyczna aranżacja przestrzeni opuszczonego domu Grodzka 19

W dniu 10 lutego 1998 odbyła się prezentacja projektu "Dom - Grodzka 19" będącego częścią programu "Wielka Księga Miasta".

 

Prezentowana historia kamienicy rozpoczyna się od 1528 roku i jego pierwszych znanych właścicieli - rodziny Wąssów, biegnie przez wieki, blaski i cienie życia miasta aż do XX wieku. Poznajemy lokatorów budynku - rzemieślników, artystów i przedsiębiorców i ich, często poruszające opowieści.

 

Jedną z najważniejszych pamiątek jest udokumentowane na taśmie filmowej wyprowadzanie się ostatnich mieszkańców. Nagrane rozmowy z nimi są wymownym świadectwem przeszłości lubelskiej Starówki.