Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Denisa Kowtuna

W dniu 3 grudnia 1993 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy rysunku Denisa Kowtuna.


(...) do wszystkiego powoli dochodził sam; jako efekt tej pracy powstawały zmaterializowane fantazje, uprzedmiotowione pejzaże, dostępne zazwyczaj tylko oku wewnętrznemu, szóstemu zmysłowi. Rysunki Denisa nie były jeszcze dotąd prezentowane szerszej publiczności.
 


Denis Kowtun (ur. 1972)
Artysta, rysownik.