Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Dariusza Piekuta

Od 17 do 31 marca 1995 roku w Galerii Teatru NN miała miejsce wystawa rysunku Dariusza Piekuta.


Dariusz Piekut (ur. 1959) 
Grafik, rysownik, malarz. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Zamościu, w latach 1980-84 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki uzyskał w pracowni druku płaskiego prof. Danuty Kołwżan-Nowickiej. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.