Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Cztery pociechy Izraela" Michała Greima

W dniu 4 marca 1994 roku w Galerii Teatru NN odbył się wernisaż wystawy fotografii Michała Greima "Cztery pociechy Izraela".
 

Prezentowana wystawa to zbiór czarno-białych fotografii, przedstawiających portrety Żydów studiujących Torę, żydowskich dzieci w Jesziwie -  to fotograficzny zapis codzienności żydowskiego miasteczka na Kresach w II połowie XIX wieku.


 


Michał Greim (1828-1911) 

Fotograf, drukarz. Pochodził z Żelechowa. Część swego życia spędził w Lublinie, skąd w 1852 roku władze carskie wysłały go do Kamieńca Podolskiego, gdzie objął posadę naczelnika drukarni rządu gubernialnego podolskiego. Wówczas - jako wielki miłośnik sztuk pięknych i architektury przeszłości - rozpoczął fotografowanie zabytków, a także grup ludowych Podola i Besarabii. Około 1860 roku otworzył własny zakład fotograficzny, w którym wraz z Karolem Beyerem pracował nad udoskonaleniem metody fototypii, czyli światłodruku. Współpracował z krakowską Akademią Umiejętności i Cesarskim Towarzystwem Etnograficznym w Moskwie. Najpełniejszy dorobek jego prac zachował się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi.