Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa Calla Grosmana i Krzysztofa Lubowieckiego

W dniach od 31 maja do 10 czerwca 1992 roku w Galerii Teatru NN miała miejsce wystawa prac Calla Grosmana, duńskiego malarza i rzeźbiarza oraz Krzysztofa Lubowieckiego, polskiego malarza, rzeźbiarza i architekta, tworzącego w Danii.

Na wystawie zaprezentowano prace malarskie i rzeźbiarskie obu artystów.


 


Call Grosman 

Malarz, rzeźbiarz, krytyk. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Założyciel i kierownik kopenhaskiego Parku Rzeźby.

Krzysztof Lubowiecki 

Malarz, rzeźbiarz, architekt, publicysta. Absolwent Wydziału Architektury na Uniwersytecie w Kopenhadze. Animator polonijnego życia kulturalnego w Skandynawii. Jest autorem wielu artykułów prasowych i książek dotyczących Polski ("Historia Polski" w języku duńskim) oraz licznych przekładów z języka polskiego na duński.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe