Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa "Bramy wyobraźni" Marty Kubiszyn

W dniu 13 stycznia 2000 roku odbyło się otwarcie wystawy fotografii Marty Kubiszyn.

Fotografie prezentowane na wystawie pokazują różne fragmenty architektury Lublina widziane w lustrach kałuż. Zdjęcia zostały zrobione bez użycia filtrów, nie były także poddawane obróbce komputerowej.
 


Marta Kubiszyn

Dziennikarka, historyk sztuki. Pracownik naukowy  Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS.