Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wykład Wioletty Wejman "Kurów/Koriw. Rzecz o poszukiwaniu zaginionych śladów".

Prezentacja wykładu związanego z projektem „Historia Mówiona".
 
We wrocławskim Zakładzie Studiów Żydowskich odbył się wykład Wioletty Wejman "Kurów/Koriw. Rzecz o poszukiwaniu zaginionych śladów". Prezentacja była ilustrowana fragmentami historii mówionych pochodzących z projektu „Lubliniacy” oraz wspomnieniami mieszkańców Kurowa o przedwojennej, wielokulturowej rzeczywistości miasteczka.