Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wygłoszenie przez dr Martę Kurkowską referatu pt.: "Oral History in Public Space in Poland" na 42 kongresie Oral History Association w Pittsburghu.

Prezentacja referatu związanego  z projektem „Historia Mówiona".
 
 W Pittsburghu w  USA odbyło się wystąpienie dr Marty Kurkowskiej (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) wygłoszone na 42 kongresie Oral History Association pt.: „A Convergence of Interests: Oral History in the Digitial Age”. Wygłoszony referat pt.: "Oral History in Public Space in Poland" dotyczył w dużej mierze działań artystyczno-edukacyjnych podejmowanych przez Ośrodek.