Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wydarzenie "Digital technologies and experiments in Holocaust education"

Wydarzenie "Digital technologies and experiments in Holocaust education"

Rozwój technologii od lat otwiera nowe sposoby komunikacji, dzielenia się wiedzą, tworzenia materiałów i doświadczeń edukacyjnych oraz upowszechniania wiedzy zgromadzonej w archiwach. Pandemia COVID-19 i globalny lockdown spowodowały konieczność stworzenia nowych pomysłów na formaty online.

 

Wydarzenie ""Digital technologies and experiments in Holocaust education" zorganizowane przez Fundację Zapomniane było okazją do rozmowy o potencjale nowych narzędzi cyfrowych w edukacji o Holokauście, do przeglądu wniosków z eksperymentów w tym zakresie oraz do dyskusji na temat pomysłów na nowe działania.

Podczas dwudniowego spotkania zaproszeni goście dyskutowali o technologiach użytwanych w edukacji na temat  Holocaustu.

W sesji krótkich prezentacji wystąpiła Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z wystąpieniem Miejsce pamięci on-line. Przykład działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

*

"Digital technologies and experiments in Holocaust education"

For years, the development of technology has been opening up new ways of communication, sharing knowledge, creating materials and educational experiences, as well as disseminating knowledge collected in archives. The global COVID-19 pandemic and global lockdown have sparked new ideas for online formats. The event organized by the Zapomniane Foundation will be an opportunity to talk about the potential of new digital tools in education about the Holocaust, to review conclusions from the experiments in this area and to discuss ideas for new activities.

WHEN: 5-6.10.2021

WHERE: Online.

PROGRAM

Day 1

15:00-15:15 - welcome & introduction
15:15 -16:15 keynote lecture by Victoria Walden (University of Sussex) “Provocations for Thinking about Digital Holocaust Education”
16:15-16:30 - coffee break
16:30-18:00 - case studies session, featuring:
Patrick Ruckdeschel i Sebastian Tröger "The Serious Game" (Documentation Center Nuremberg)
Nina Hentschel, Christian Hoeschler (Arolsen Archives) "Marbles of Remembrance - a chatbot about the fate of Jewish children in Berlin, 1933-1945"
Neringa Latvytė (Departments of Digital Cultures and Communication, Vilnius University) "The Holocaust Atlas of Lithuania as an experimental tool to teach, learn and manage trauma"
Agnieszka Nieradko (Zapomniane Foundation) “Participatory commemorations. Generative design and creative coding meet education and memory”
18:00-18:30 coffee break
18:30-20:00 - panel discussion closing Day 1: "Digital technologies & experiments in Holocaust education and awareness raising" with guests: Alex Roth (FestivALT), Peter Dral (Stories that Move), Karolina Jara (New Synagogue in Breslau: A Digital Reconstruction).

Day 2

15:00-16:05 - opening lecture by Marcin Miztner "How games can teach history? / Jak gry mogą uczyć historii?" (in Polish)
16:05-16:15 - coffee break
16:15-17:15 - case studies session featuring:
Magda Rubenfeld "Making the Invisible Visible / Uwidacznianie niewidocznego" (FestivALT)
Joanna Zętar "Miejsce pamięci on-line. Przykład działań Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" (Brama Grodzka-Teatr NN)
Katarzyna Suszkiewicz & Tomasz Majkowski “Gry pamięci. Edukacyjny eksperyment w Radecznicy / Memory Games. The Educational Experiment in Radecznica"
17:30-18:30 - lecture by Jacek Staniszewski "To skomplikowane" czyli jak jasno (a nie prosto) mówić o trudnych rzeczach / "It's complicated" or how to talk about difficult things" (in Polish)
18:30-19:00 - coffee break
19:00-20:00 - lecture by Wiesław Bartkowski „Connecting bits and atoms through art, code and design” (in Polish)


The event is a summary of the project "Participatory commemorations", implemented by the Zapomniane Foundation thanks to the funding of the EVZ Foundation - Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft".