Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wydarzenia SchulzFest 2022 w Bramie Grodzkiej

Wydarzenia SchulzFest 2022 w Bramie Grodzkiej

SchulzFest 2022 / Arka wyobraźni

X Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza

W ramach SchulzFest 2022 / Arka wyobraźni. X Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza odbywającego się w Lublinie w dniach 7-10 lipca 2022 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"  w dniu 7 lipca 2022 roku odbyły się następujace wydarzenia:

10:00

Zdzisław Kudelski: W ułamkach zwierciadła. In memoriam: Władysław Panas, Małgorzata Kitowska- Łysiak

Witold Dąbrowski: Brama dla Schulza. Schulzowskie działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Ewa Zarzycka i Bohdan Zadura: rozmowa z Wierą Meniok, teoretyczką literatury i krytyczką literacką, inicjatorką i dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu

 

16:30

Prezentacja prac Krzysztofa M. Bednarskiego: Ukraińska mater dolorosa, mi senti?

Groza i wyobraźnia, z Krzysztofem M. Bednarskim rozmawiają Martyna Sobczyk, Zbigniew Benedyktowicz i Paweł Próchniak

 

SchulzFest 2022 / Arka wyobraźni. X Międzynarodowy Festiwal Brunona SchulzaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Przestrzeń spotkaniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Główną ideą SchulzFestu – jako wydarzenia artystycznego, intelektualnego i duchowego, odbywającego się cykliczne od dwudziestu lat w Drohobyczu – jest budowanie przestrzeni dla ruchu wolnej myśli i wyobraźni, dla pracy pamięci i twórczych poszukiwań

Ta przestrzeń stanowi miejsce spotkania, które ma głęboko ludzki wymiar, jest bowiem pogłębionym wyobraźniowo i poznawczo, otwartym na nieznane spotkaniem ludzi różnych światów i języków, różnych wrażliwości, a jednocześnie jest spotkaniem z tajemnicą dzieła Schulza i z tajemnicą miejsca tego dzieła – Drohobycza

SchulzFest od początku jego istnienia wspierali i współtworzyli ludzie kultury, pisarze i naukowcy z Lublina, dzisiaj – w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę, w jubileuszowym roku festiwalu – miejscem SchulzFestu będzie również Lublin, gdzie odbędzie się pierwsza część X edycji festiwalu, jej część druga mieć będzie miejsce w Drohobyczu i rozpocznie się 12 lipca – w dniu 130. urodzin autora Sklepów cynamonowych.

Zdjęcia

Kategorie