Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Współpraca z Państwowm Muzeum na Majdanku w przygotowywaniu wystawy "Elementarz".

Współpraca z Państwowm Muzeum na Majdanku w ramach projektu "Historia Mówiona".

Rozpoczęcie, przez T. Pietrasiewicza i M. Grudzińską, we współpracy z Państwowm Muzeum na Majdanku prac nad projektem „Elementarz” obejmującym przygotowanie wystawy edukacyjnej i publikacji poświęconej życiu dzieci w obozie na Majdanku. Elementem wystawy były relacje mówione byłych więźniów Majdanka.