Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Współpraca w przygotowywaniu wystawy "Portret Miejsca".

Warstwa dźwiękowa wystawy "Portret Miejsca".

Przygotowanie, w oparciu o zebrane relacje, warstwy dźwiękowej multimedialnej wystawy "Portret Miejsca" (wernisaż: maj 1999 r.).


We współpracy z Mariuszem Kamińskim (Radio Lublin) powstała prezentowana na wystawie kompozycja dźwiękowa, będąca rekonstrukcją krajobrazu dźwiękowego przedwojennego Lublina.

Wystawa "Portret Miejsca"


Jest to multimedialna ekspozycja opisująca miasto z okresu 20-lecia międzywojennego poprzez obrazy, dźwięki i teksty literackie. Wystawa przywołuje obraz miasta, w którym spotykały się różne narody, kultury i wyznania. Najważniejszą częścią wystawy jest makieta zespołu staromiejskiego (prezentująca m.in. nieistniejącą dzielnicę żydowską) w skali 1:250 (3.60m x 2.40m).


Warstwę dźwiękową wystawy tworzą relacje mieszkańców dawnego Lublina opowiadających o tamtym mieście. Fragmenty tych wypowiedzi stały się również elementem graficznym wystawy (wydruki na zwojach kalki).

Na wystawie można także "usłyszeć miasto" w postaci artystycznej rekonstrukcji dźwięków przedwojennego Lublina (stukot drewnianych kół po bruku, dzwony kościelne, targowisko, studnie, nawoływania żydowskiego handlarza, dorożka, piosenki żydowskie śpiewane w języku jidisz przez Józefa Honiga, itp.)