Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Współpraca w przygotowaniu akcji artystyczno-edukacyjnej: "Trolejbus historii".

Działanie edukacyjne.
Wykorzystanie fragmentów nagranych relacji w akcji artystyczno-edukacyjnej: "Trolejbus historii".

„Trolejbus historii” (22-24.05.2005) to działanie artystyczno - edukacyjne.
Jego celem było przybliżenie i przypomnienie mieszkańcom Lublina najnowszej historii miasta. W zaciemnionym od wewnątrz zabytkowym pojeździe komunikacji miejskiej z lat 70. można było posłuchać wspomnień dotyczących cudu lubelskiego, Października 1956 roku, Lubelskiego Lipca, stanu wojennego, oraz obejrzeć zdjęcia. Wydarzeniu towarzyszyły 15 minutowe lekcje przeprowadzane w kilku szkołach.

Trolejbus przyjechał na Plac Litewski oraz do dwóch szkół (Gimnazjum nr 8, przy ul. Biedronki 13, oraz Zespołu Szkół nr 5, przy ul. Elsnera 5).

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, a jej wymiernym efektem było namówienie kilkudziesięciu starszych mieszkańców Lublina na nagranie ich wspomnień.